DEVELOP YETKİLİ SATIŞ VE SERVİS NOKTASI

Prensipler

Tüm iş faaliyetlerimiz, KSS faaliyetlerimiz, uyumluluk anlayışımız ve kurumsal davranışımızın içerdiği değer sistemimize dayanır.

KSS

Tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirerek ve sürdürülebilir bir toplumun gerçekleştirilmesine katkıda bulunarak toplumun güvenini ve beklentilerini yaşatmaya çalışıyoruz.

KSS faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uyum

Uyum küresel önemi giderek artmakta ve bir süre sosyal sorumluluk kapsamında bizim için büyük önem taşımaktadır.

Uygunluk tanımımız hakkında daha fazla bilgi.

Kurumsal Davranış

Şirketler, adil rekabetle kâr peşinde koştuğu ekonomik kuruluşlar olmakla birlikte, genel olarak toplum için faydalı olmalıdır.

Kurumsal davranış anlayışımız hakkında daha fazla bilgi edinin.